Фирмата е основана през 1991г. със седалище в град София.

Основният предмет на дейност е производство на вибропресовани бетонови изделия с различни приложения в строителството и вертикалната планировка – бетонни блокове за зидария, тухли, колонни тела, павета, тротоарни плочи и др.

Фирмата непрекъснато усъвършенства материално техническата си база и произвежда по европейска технология на автоматизирани машини с високо качество. Самите изделия са произведени от висококачествени материали. 

Добавят се различни пластификатори за още по-добро качество.

Имаме изградена система за производствен контрол и издаваме всички необходими декларации за качество, съобразени с европейските изисквания.