ПРОИЗВОДСТВО НА ВИБРОПРЕСОВАНИ ИЗДЕЛИЯ
Фирмата е основана през 1991г. със седалище в град София.
Основният предмет на дейност е производство на вибропресовани бетонови изделия - павета, тухли, тротоарни плочи,
бетонен блок за зидария и други. Произвеждат се по европейска технология на автоматизирана машина с високо качество.
Изделията са произведени от високо качествени материали. Добавят се различни пластификатори за още по-добро качество.
Фирмата има изградена система за производствен контрол и издава всички необходими декларации за качество , съобразени с европейските изисквания.

Close Menu