ПРОИЗВОДСТВО НА ВИБРОПРЕСОВАНИ ИЗДЕЛИЯ
Фирмата е основана през 1991г. със седалище в град София.
Основният предмет на дейност е производство на вибропресовани бетонови изделия.
Вибропресованите бетонови изделия (павета, тухли, тротоарни плочи, бетонен блок за зидария и други) се произвеждат по европейска технология на автоматизирана машина с висока производителност и качество.
Изделията са произведени от качествени материали. За по-добро качество се добавят различни пластификатори и химични добавки.
Фирмата има изградена система за производствен контрол и издава всички необходими декларации за качество , съобразени с европейските изисквания.

Close Menu